współczynnik kontrastowości


współczynnik kontrastowości
• gamma

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.